KJØP OG SALG AV TRAVHEST

KJØP OG SALG AV TRAVHEST

Du må være grundig når du handler hest. Den kloke lurer den mindre kloke. Slik er det nok mange som har følt det etter en dårlig hestehandel. Det er også ofte mange følelser involvert når man skal kjøpe hest, og på auksjoner er det en del stress ettersom man har begrenset med tid til å kontrollere hesten og avgjøre hvor høyt man vil gå i budrunden. Dette kan føre til at man ikke alltid tar de riktige valgene. 

Vi har skrevet en liste over hva man burde fokusere på ved kjøp av hest. Vi har også skrevet punkter som kan være fornuftig å ha med i en kontrakt hvis man handler hest.

3 Fagpersoner

som kan hjelpe deg i en hestehandel

Hvordan sikrer man seg at man får den hesten man forventer, eller kan man overhodet sikre seg det? 

Helt sikker kan man aldri bli, men man kan med en grundig gjennomgang av salgskatalogen plukke ut et utvalg av hester som oppfyller kriteriene man er ute etter. Det er viktig å bruke kompetente folk som kan bistå med gjennomgang av katalogen samt å undersøke de aktuelle hestene. Det er som regel agenter, trenere og veterinærer som samarbeider med eiere som ønsker å kjøpe hester. Les mer her https://www.thoroughbreddailynews.com/europe/

Dyrlege

Dyrleger er de mest kompetente fagpersoner som kan undersøke om hestene er friske og ikke har skader. Hvor omfattende en veterinærundersøkelse er kommer blant annet på hestens alder, en unghest har som regel få skader, eldre hester som har vært trent kan ha flere skader.

More
Trener

Trenere der har lang erfaring når er ofte gode til  å vurdere og kjøpe inn hester som eventuell kan prestere bra i løp, selv om det ikke er en enkel oppgave å vurdere hester, spjeld ikke hvis de er ustartede. Trenere ser på mye forskjellig ved en hest for å få en oppfattelse av hvor mye man kan forvente av hesten. Stamtavle er viktig, ikke bare resultater,

More
Agent

En agent jobber med å plukke ut hester til kunder. Agenter har lang erfaring innenfor galopp- og travsporten og kontrollerer hestene litt på samme måte som en trener. Markedet er ikke så stort i Norge, men i andre land hvor galopp- og travsporten er større, er dette stor business. 

More

16 faktorer som avgjør en travhests verdi

1 Stamtavle

Stamtavlen er viktig for å vurdere hestens verdi, spesielt hvis hesten er ung og i starten av løpskarrieren, eller hvis hesten skal brukes i avl. Hvis hesten har startet i løp ser man mer på resultatene fra løp.

More

2 Resultater

Løpsresultater kan være den mest avgjørende faktoren for å vurdere en hests verdi. For de dyreste hestene som har blitt solgt har løpsresultatene hatt stor betydning.

More

3 Inntjente penger

Hvor mange penger en travhest har tjent avgjør hvor gode hester den skal løpe mot. Så selv om du har en bra travhest som løper bra er det ikke sikkert den klarer å tjene penger, ettersom den da må konkurrer mot hester

More

4 Alder

Travhester kan starte i løp fra de er i 2 års-alderen, og de kan gå løp til de er ca. 11 år,, noen går helt til de er 13 år, men de fleste avslutter karrieren før det. Har hesten været skadet, eller kommet sent i gang

More

5 Trening

Tid er penger og selv om en travhest ikke er løpsklar vil man få en bedre pris for den hvis det er lagt ned mange timers trening i den. Hvis hesten er godt trent kan man lettere vise frem hesten.

More

6 Trener

Hvis man har en travhest som har vært i trening hos en trener med et godt rykte, vil dette ha en positiv innvirkning på prisen. Dette fordi en seriøs trener vil ta vare på sitt rykte og ikke gi uriktige opplysninger om hesten.

More

7 Motorikk

At en travhest løper bra og har en god teknikk er viktig spesielt hvis hesten er ustartet. Slike ting man ønsker ved en travhest er:

More

8 Distanse

Hva distanse en travhest helst skal gå bra på avhenger meget av hva land man er i, for eksempel går de franske hest nesten alltid lenger distanser,

More

9 Nasjonalitet

Nasjonalitet har innvirkning på travhestens verdi og hvor mye den kan løpe inn. De fleste land har bonusordninger som innebærer ekstra bonuser til hester som vinner løp i det landet de er født i.

More

10 Avlsmuligheter

Det er ikke så ofte at man har en så god hingst at den kan brukes til avl. ettersom der ikke trengs så mange avlshingster. Men er der en populære avlshingst kan den inseminere mange hopper,

More

11 Avkom

Har man et føll, vil verdien av føllet være svært avhengig av hva foreldene har produsert fra før. Når man ser på verdien av en avlshoppe eller avlshingst,

More

12 Kroppsbygning

En travhest kan ha diverse kroppsbygningsfeil. Noen har mer kosmetisk betydning, mens andre feil kan øke sjansen for skader. Hvis en hest for eksempel har skjevheter på beina,

More

13 Håndterbar

En hest som er vanskelig å håndtere vil kreve mer tid, og det er større sjanse for at hesten blir skadet eller at den skader andre. Noen gang er stress årsaken,

More

14 Sunnhetstilstand

For de fleste som kjøper hester er det avgjørende at hesten er skadefri. Det der er viktig å undersøke, ben, høver, beinstilling og luftveier. Det anbefales å bruke en veterinær

More

15 Sykehistorikk

Hestens sykehistorikk er avgjørende for å vurdere hestens verdi og om den kan holde til å gå løp. En hest kan også ha sykdommer som for eksempel lungebløder, eller seneskader.

More

16 Utseende

Hvilke farger folk liker på en hest er meget individuelt, men det er hester som blir solgt til gode priser utlukkende på grunn av farge og mønster. Det er likevel kroppsbygningen som har størst betydning.

More


Kontrakt for kjøp og salg av hest

Mange tar seg ikke bryet med å skrive en god kontrakt ved kjøp og salg av hest. Dette kan medføre problemer for både selger og kjøper, og det kan oppstå usikkerhet om hva som er avtalt. 

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven sikrer at kjøperen får det han har blitt forespeilet, men det er kjøper som har bevisbyrden. Husk også at kjøper har undersøkelsesplikt. Dette innebærer at Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han «kjente eller måtte kjenne til» ved kjøpet, uavhengig om kunnskapen er en følge av selgers opplysninger eller egne undersøkelser. 

Hvis man kjøper hest på hesteauksjon eller privat, må man sette seg i de regler som gjelder i det aktuelle landet, selv om det burde være nok å forhøre seg med de som avholder auksjonen. Det er slik at hvis man handler hest i utlandet er det landets regler som gjelder. 

Disse punkter burde du ha med i en kjøpskontrakt 

Det er ofte i kjøpers og selgers interesse å få skrevet en salgskontrakt når man handler travhest, slik at man i etterkant slipper å diskutere hva som ble sagt, og man kan alltid henvise til kontrakten hvis det oppstår uenigheter mellom selger og kjøper. 

 • Skriv inn eventuelle feil på hesten, slik at det ikke er uklart i hvilken stand hesten var i da den ble solgt. Det må også tas med om hesten har en unormal adferd, for eksempel om hesten ikke er trafikksikker, eller om den vever i boksen. Er hesten undersøkt av dyrlege, legg gjerne rapporten ved kontrakten og anfør hva dyrlegen har undersøkt. Dersom avtalen ikke sier noe konkret om tilstanden, skal hesten være i slik tilstand at den kan benyttes til det formål den er kjøpt for og til de opplysninger selger har gitt når det kommer til bruksområde. Dette er viktig, kjøper du en hest hvor det uttrykkelig står i kontrakten at den for eksempel ikke kan brukes til løp, kan ny eier ikke påberope seg reklamasjon hvis hesten likevel er brukt til det selger opplyste om at den ikke kan brukes til. 
 • Skriv hva hesten skal brukes til, på den måten kan man som kjøper forvente at hesten kan brukes til slike formål. Står det at hesten solgt som ridehest, kan en kjøper ikke forvente at hesten kan brukes i løp eller konkurranser.
 • Lovverket skal til en viss grad sikre selger og kjøper mot svik og lureri. I artikkelen nedenfor trekkes de viktigste rettsreglene frem samt tips om hva man bør tenke på som kjøper og selger av hest.
 • Kjøpstidspunkt, slik at det ikke er uklart når ansvaret for hesten går fra selger til kjøper.
 • Hvem som er selger, dette er viktig hvis man etterpå skal reklamere på feil hos hesten.  
 • Hvem som er kjøper, hvem som etterpå kan reklamere på kjøpet av hesten.
 • Underskrift på avtalen av begge parter, får å sikre at begge parter er enig om hva som er avtalt.
 • Prisen på hesten. 

Advokat med kompetanse i rettsspørsmål vedrørende hestehandel.  

Les mer om du eventuelt har en reklamasjonssak på grunn av mangler ved en hest.

Hesteforsikring 

Om en hesteforsikring er noe man burde ha eller ikke har noe å gjøre med hvor stor risiko man vil ta. Man kan generelt si at det ikke lønner seg med forsikring. Uten kunder vil ikke forsikringsselskapene kunne overleve, og det er stor differanse mellom beløpene kundene betaler inn til selskapene i forsikringspremie og det forsikringsselskapene betaler ut i erstatning. Det varierer fra type forsikring, men det er ca. 50 % som blir utbetalt i skadeoppgjør skal man nok regne med.

I tillegg er det litt hassel med å tegne forsikring, og hvis man har en forsikringssak må man bruke enda mer tid på å sende inn nødvendig informasjon for å få dekket kravet. Noen ganger kreves det også uttalelser fra vitner osv. og det hele kan ende med at man får avslag på skadeoppgjøret. Det oppstår da en konflikt mellom forsikringsselskapet og kunden, og mange ganger må man gå rettens vei for å få gjennomslag for kravet. Med andre ord – det hele kan ende opp i en lang og tung prosess. 

Her er det fem faktorer man burde ta med i overveielsene når man avgjør om man ønsker forsikring:

 1. Har man en hest og den utgjøre en stor verdi i forhold til hva man eier.
 2. Har man ikke råd til at betale for dyrlege hvis hesten blir alvorlig skadet. 
 3. Sørger man uforutsigelighet i sine inntekter og utgifter.
 4. Sover man bedre hvis man vet at man har en forsikring på sin hest.
 5. Har man mange hester, vil det sjeldent lønne seg å ha forsikring ettersom forsikringspremiene nesten alltid vil overskride utbetalingen over tid, men har man en hest som utmerker seg kan man forsikre den.

Hestens ansvar hvis den gjør skade på andre

Det skjer jevnlig ulykker hvor en hest har kommet seg løs og løpt ut i trafikken, eller at hesten har sparket en bil som hesten har løpt forbi. Men trenger man da en ansvarsforsikring for sin hest?